మహా ప్రాజ్ఞం- My thoughts

ఓ భారతమా! నవవిప్లవం దారి ఎటు!

సలామ్ దొరా అంటూ బానిసత్వపు సంకెళ్ళలో బందీవై ఎన్నాళ్ళు నిన్ను నీవు ఖైదు చేసుకోని ఉంటావు, నిలువెత్తు అగ్ని గుండమైన సోధరా ! కాష్టమై   బానిసత్వాన్ని హవిస్సుగా చేసి కాల్చివేస్తావో లేదా,బానిసత్వమనే కాష్టoలో నీవే హవిస్సువై కాలిపోతావో…

ఓ జనని! దేశం నీ నిర్దేశం కోసం ఎదురుచూస్తోంది

अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ అజ్ఞానమనే చీకటిని జ్ఞానం అనే వెలుగుతో ఉద్ధరింపచేసే గురువుకి పాదాభివందనం… ఏ ప్రాణికైనా మొదటి గురువు తల్లే..…

మేలుకో – ఓ మహోదయం  ఎదురుచూపు

జీవితంలో అందరూ తప్పులు చేయడం సహజమే .. తప్పు అని తేలిసి చేసే వాళ్ళ శాతమే ఎక్కువ.. తప్పు అని తేలిసిన మనల్ని మనమే సర్దిచెప్పుకొని మరి తప్పులు చేస్తుంటాము.. ఈ కోవాలో ముఖ్యంగా…

నీ ముత్యం నీ ఇష్టం

ప్రతి మనిషి మొహమనే మాయ లో పడి లేవడం సహజమే.. కానీ ఆ మొహమే జీవనం కాదు. ఈ తాత్కాలికాన్ని యెరిగి ఉన్నత ఆశయాలు ఏర్పరచుకొని ఉన్నతంగా బ్రతకడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఫలితాలు రాకున్నా…

జాతి కోరే జాతీయత

జాతీయత పేరుతో సమాజాన్ని నేటి పరిస్థితులు కొత్త పంతాలు తొక్కుతున్న తరుణములో.. జాతిని మరిచిపోయే జాతీయత గురుంచి మదిలో మెదిలిన ఆలోచన కడలి

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart